Alternative Læringsstrategier

Alternative resultat

distance-learning-strategiesFor mange utenforstående, med lite kunnskap om læringsstrategiene i Steinerskolen, kan mye av det som gjøres fortone seg som noe søkt eller vagt. Men alternative tilnærmelser, og mangfold er en menneskelig styrke, som bidrar til å gjøre vårt samfunn sterkere. Det som er sikkert, er likevel at barn som har med seg en utdannelse fra steinerskolen er like veltilpasset i samfunnet som mange andre.

Det finnes fordeler og ulemper med de fleste systemer, og steinerskolen har også ett system, selv om det kan virke noe kaotisk for mange. Dette gir skolens elever andre måter å fortolke sine omgivelser på – en annen virkelighetsoppfatning.

Ulempen ved en friere oppdragelse

En av ulempen med en friere oppdragelse, og friheten til å utfolde seg, er at man får flere tapere. Selv om man gjennom friere systemer også får flere vinnere som er flinkere til å hevde seg, så er det også en del av prisen, at ikke alle klarer dette. Man kan få en del sterke individer med lederegenskaper, på bekostning av at en del svakere personligheter underordner seg.

Man kan selvfølgelig forsøke å motarbeide denne tendensen, for å unngå de negative effektene av friheten. Moralsk sett så burde man i alle fall gjøre dette. Det første steget er selvfølgelig at man er klar over denne utfordringen. Neste steg er at man varierer utfoldelsesmuligheten. Like lite som alle er gode til alt, er alle dårlige til alt. Derav følger, at så lenge man prøver nok ting, og oftere, så vil man til slutt finne noe som man er god til.

Men med dette har vi også gått over til noe mer eksistensielt. Å finne noe som passer, er ikke alltid det samme som å gå på Steinerskolen. Selv om den er inkluderende, så passer den ikke for alle, på samme måte som med den offentlige norske skolen. Man må derfor satse på det man tenker seg kan passe best.