Katedralskolene: ekte middelalderskole

bristol_one_optimizedKatedralskolene i Norge stammer fra middelalderen, og hang sammen med kristningen av landet på 1000-tallet, og tildelingen av erkebispedømmene på 1100-tallet. De ble, som navnet tilsier, lagt i nærheten (eller i) kirkebygg. Undervisningen ved Katedralskolen i Trondheim, foregikk for eksempel i kirketårnet (!).

I dag kalles disse skolene “Katta” eller “Katten” på folkemunne. Det er fire opprinnelige katedralskoler; Trondheim, Hamar, Oslo og Bergen. Senere fikk også Stavanger og Kristiansand sine katedralskoler. Latin, gresk og matematikk var studiene som særpreget disse skolene. Senere har de blitt vanlige videregående skoler, selv om de har beholdt betegnelsen katedralskole. Det tilbys den dag i dag latinundervisning på katedralskolene, til de elvene som måtte ønske det.

Her kan du lese mer om de forskjellige skolene:

Trondheim Katedralskole

Som Norges eldste skole, er Katedralskolen i Trondheim også kjent som “alle skolers mor”. Den ble grunnlagt i 1153 av Nicolaus Brekespear. Undervisningen foregikk i Nidarosdomen. Fra 1700-tallet flyttet undervisningen over gaten, og har siden hatt tilholdssted mellom Munkegata, Bispegata og Erling Skakkes gate.

Oslo og Hamar Katedralskole

Hamar Katedralskole ble grunnlagt i 1153 på Domkirkeodden i Mjøsa. Etter at Hamar domkirke brant i 1567, og den påfølgende reformasjonen førte til at Hamar bispesete ble nedlagt, ble Hamar Katedralskole slått sammen med Oslo fra tidlig 1600-tall.

Oslo Katedralskole (Schola Osloensis) benyttet St. Hallvardkatedralen som undervisningslokaler fra oppstarten i 1153. I dag foregår undervisningen i lokalene i Ullevålsveien ved Meyerløkka. Skolen har per 2016, 616 elever.

Bergen Katedralskole

Katedralskolen i Bergen (Schola Cathedralis Bergensis) ble som de øvrige katedralskolene grunnlagt rundt 1153. Skolens motto er det latinske “Ex sapientia libertas” og kan oversettes til «gjennom kunnskap og visdom til frihet». Skolen har per 2016 over 1100 elever, og holder i dag til i Kong Oscars gate.

Stavanger Katedralskole

Opprinnelsen til katedralskolen i Stavanger kommer fra undervisning som ble gitt i et av byens klostre fra 1160-tallet. I dag tilbyr skolen to linjer; én for studiespesialisering, og én for musikk og dans.

Kristiansand Katedralskole

Denne skolen ble etablert først i 1651, som latinskole. I dag tilbyr skolen en rekke linjer, blant annet International Baccalaureate (IB). Skolen har over 1300 elver.