Steinerskolen: En annerledes skolehverdag

Filosofi

the-waldorf-school-of-san-diego-xe9rtwSteinerskolene baserer seg på den såkalte Waldorffilosofien, utviklet av Rudolf Steiner. Mens man i Norge (og Danmark) bruker termen Steinerskole, etter grunnleggeren av skoleretningen, er skolen oppkalt etter selve filosofien i andre deler av verden. Den går derfor stort sett under navnet “Waldorfskolen”. Denne termen kommer av at lederen ved sigarettfabrikken Waldorf-Astoria i Stuttgart ønsket å opprette et studietilbud til de ansattes barn. Ansvaret for den pedagogiske linjen ga han altså til Steiner, som selv kom fra Østerrike. Det som særpreger denne filosofien, er at elevene følger den historiske utviklingen, fra oldtidens skrifter til den moderne tidsalder. Noen ganger kan man bli lei oldtidens skrifter og annet pensum – hva er vel da bedre enn et avbrekk med litt online casino? Klikk deg inn på http://www.roulette4fun.com/no og prøv selv!

Skoler i Norge

Det finnes i dag Steinerskoler spredt over hele landet, og per 2016 er det i alt 30 norske skoler som tilbyr undervisning basert på Steiners filosofi. Disse er ansett som privatskoler i Norge, og organisert som stiftelser, og er igjen forent i Forbundet Steinerskolene i Norge. Ca 15% av driftsutgiftene dekkes via skolepenger, mens de resterende 85% dekkes via statlige tilskuddsordninger.

Kjente alumni

Det finnes mange kjente navn i alumninettverket til Waldorfskolene. En klar overvekt av disse er blitt kjent gjennom kunstneriske og kulturelle utmerkelser, og er i dag skuespillere, filmprodusenter, musikere, forfattere og lignende. Blant norske alumni kan nevnes skuespiller Kjersti Holmen, kunstner Odd Nerdrum, musiker Janove Ottesen, forfatter og tidligere medlem av kongefamilien, Ari Behn, og ikke minst tidligere statsminister og nåværende generalsekretær i NATO, Jens Stoltenberg.

Videregående Steinerskole

Steinerskolen i Norge er offentlig godkjent av norske myndigheter, og kvalifiserer dermed til høyere utdanning etter endt skoleløp. Stiftelsen tilbyr i dag videregående undervisning på følgende steder i Norge:

  • Trondheim
  • Bergen
  • Stavanger
  • Vestfold
  • Hedemarken
  • Moss
  • Oslo

Som i den offentlige videregående skolen, kan man også her velge studieretning for sitt videregående skoleløp. Avhengig av geografisk lokasjon og tilbudet ved de forskjellige skolene, kan Steinerskolens elever på VGS velge mellom realfag, humanistiske fag, billed- og kunstfag, musikk, musikkteater med dans, medier og kommunikasjon, samt studiespesialisering.