Ta et utvekslingsår!

exchangeStadig flere elever velger å ta 2. år av videregående-løpet i utlandet. Dette gir en unik mulighet til å tilegne seg kulturell forståelse, nye språkkunnskaper, andre perspektiver og ikke minst nye bekjentskap.

Det er viktig å være bevisst på valg av destinasjon, med tanke på språkferdigheter, kultur og fag-valg. Husk at du skal legge grunnlag for å fullføre tredje år av VGS i Norge, og at du dermed ikke ønsker alt for store hull med tanke på å tilpasse undervisningsopplegget.

Vi har her samlet en liten oversikt over videregående-systemene i noen av de mest populære landene blant norske elever på VGS. Håper det kan være til inspirasjon og nytte!

USA

I motsetning til i Norge, er videregående (high school) i USA obligatorisk. Som i Norge, kvalifiserer dette utdanningsløpet som regel til å søke på høyere utdannelse. I amerikansk videregående skilles det gjerne mellom underkategoriene “general high schools”, “vocational schools” (forkortet “VoTech”), “magnet schools”, studieforberedende skole (“prep schools”) og “alternative high school”.

Tyskland

Det tyske systemet for videregående utdanning, ligner på flere måter på det som tidligere fantes i norsk utdanningssystem. I Tyskland heter det fortsatt gymnasium, og dette varer til 18 eller 19 års alder. En vesentlig forskjell mellom norsk og tysk skolesystem, er at elevene velger mellom yrkesfaglig eller studiespesialiserende retning allerede ved 10-11-årsalderen, noe som også påvirker systemet i den videregående skolen. Dette valget er basert på en anbefaling fra lærerne, hvor eleven blir pekt i retning en av de tre skoletypene.

Australia

High School i Australia går fra 7. til 12. år i de fleste stater, med unntak av South Australia, der dette først starter i 8. år. Siste del, som gjerne kalles “secondary”, er mest likt det som kalles videregående i Norge. Elevene avlegger et såkalt “Higher School Certificate”, som kvalifiserer for opptak til høyere utdanning.