Visste du at…

  • e-boks-visste_du…dersom du er mellom 16 og 19 år, har du rett på å komme inn på ett av de tre førstevalgene dine for linje på VGS?
  • …59% av elevene under videregående opplæring fullfører skoleløpet på normert tid? Dette er en oppgang på to prosentpoeng fra 2015, og representerer den beste statistikken siden SSB begynte å måle videregående fullføringsprosent.
  • …det er en vesentlig forskjell mellom gutter og jenter når det kommer til å fullføre videregående opplæring? For perioden 2010-2015 var det hele 78% av jentene som fullførte, mens det tilsvarende tallet for gutter var 67%.
  • …blant de yrkesfaglige retningene er det medier og kommunikasjon som har den høyeste gjennomføringsgraden? Her fullførte hele 81% av elevene i perioden 2010-2015.
  • …forløperen til videregående skole i Norge ble kalt gymnas? Dette kommer fra det greske ordet gymnasion, som var en treningsleir. Dette stammer igjen fra det gammelgreske ordet gymnós, som betyr naken. Dette forklares ved at elevene ved disse treningsleirene trente nettopp nakne.
  • …gymnasiene i Norge ble opprettet i 1869? Dette var et mer teoretisk løp, som ligner mest på det vi idag kaller studiespesialisering. Gymnasiene ble faset ut på 70-tallet, da de ble slått sammen med yrkesskolene til én felles videregående skole.
  • …du kan ta et påbyggingsår til studiespesialisering etter endt yrkesfaglig løp?
  • …det finnes hjelpemidler i form av tester på nett? De hjelper deg å kartlegge egenskaper og interesser, slik at du blir bedre kjent med deg selv og egne ferdigheter
  • …hvert enkelt fylke har egne regler for sitt opptak? De kan enten basere seg på nærhetsprinsippet, regionsprinsippet, eller fritt skolevalg (innen ditt fylke).
  • …voksne som ikke har fullført videregående utdanningsløp har rett til gratis undervisning? Dette gjelder fra etter fylte 25 år. Før dette, har man det som kalles ungdomsretten, som må benyttes innen utgangen av fylte 24 år. Dette sikrer rett til å fullføre tre år undervisning, og rett til å søke fra fylte 15 år.